fbpx

Politika privatnosti

R.P.M. Glob Trade d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje R.P.M. Glob Trade d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade: R.P.M. Glob Trade d.o.o., Hrašljan 10, 88320 Ljubuški, info@rpm-gt.com

Službenik za zaštitu podataka: marko.lavric@rpm-gt.com

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). R.P.M. Glob Trade d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

 

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

R.P.M. Glob Trade d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da
Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima našim klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, R.P.M. Glob Trade d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu
poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili
obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno
postupati s osobnim podacima na internetu.

 

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici
omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice R.P.M. Glob Trade d.o.o.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne
identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu
korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana R.P.M. Glob Trade d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu
korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili
trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te
sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

Newsletter i pretplata

Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na
Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi
u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati.

Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera.

Obrada podataka za primitak biltena nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podataka i/ili privolu na primitak biltena. Pravna osnova za primanje biltena je
Vaša privola (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali privolu neće Vam biti poslan bilten.

U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti
sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im
dali.

 

Web trgovina

Ukoliko se registrirate i izradite profil kupca na našoj internet stranici ili naručite putem naše Web trgovine, morat ćete unijeti osobne podatke u online obrasce. Podaci koje unesete i podaci koji su
rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanja usluge Web trgovine.
Navedeni podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.

Vaši će podaci biti objavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:

i) Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će otkriveni špediterima. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;

ii) U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i
organizacijskim mjerama.

Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna je radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi
Vašu narudžbu.

 

Sigurnost

R.P.M. Glob Trade d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici R.P.M. Glob Trade d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata R.P.M. Glob Trade d.o.o. Također, Večernji list d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i
organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

 

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog
marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za
koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke
pohranjujemo sve do povlačenja privole.

 

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim R.P.M. Glob Trade d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite info@rpm-globtrade.com kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti R.P.M. Glob Trade d.o.o. u pisanom obliku na adresu
Hrašljani 10, 88320 Ljubuški s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@rpm-globtrade.com ili usmenim putem na telefon 039/852187. Nadalje, da po primitku izjave
o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo
kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od R.P.M. Glob Trade d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak,
pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše
usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@rpm-globtrade.com.

 

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama R.P.M. Glob Trade d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnik i Večernjeg lista d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

 

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina R.P.M. Glob Trade d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika
privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice R.P.M. Glob Trade d.o.o., molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

 

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

 

Politika privatnosti i Politika kolačića

R.P.M. Glob Trade d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje R.P.M. Glob Trade d.o.o. obrađuje
odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti
podataka. Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
pravila vezana uz Newsletter i pretplatu,
Web trgovinu,
Sigurnost,
Rokove pohranjivanja,
Prava korisnika,
Automatiziranu obradu,
Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: info@rpm-globtrade.com